Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Press konferencija UPFBIH/Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak


  Ponedjeljak, Novembar 21. 2016

  12:00 h


Press konferencija Udruženja poslodavaca FBiH o temi donošenja Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak u Federaciji BiH.

Location : ASA Holding, Bulevar Meše Selimovića 16

Arhiva