Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Press-konferencija UPFBiH o predstavljanju dosadašnjih rezultata projekta "Poslovanje bez korupcije"


  Srijeda, Februar 10. 2021

  11:00 h


Udruženje poslodavaca Federacije BiH provodi projekt "Poslovanje bez korupcije" koji se realizira u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije", a koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu. Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a dosadašnji rezultati projekta bit će predstavljeni na press-konferenciji koja će se održati u srijedu, 10. februara/veljače 2021. godine u 11.00 sati u prostorijama ASA Group, Bulevar Meše Selimovića 16 Sarajevo (mala sala).

Predstavnicima medija će se obratiti koordinator projekat Husein Al-Baldawi koji će predstaviti dosadašnje projektne aktivnosti odnosno, analizu rezultata ankete o percepciji, učestalosti i oblicima korupcije u realnom sektoru FBiH, web platformu poslovanjebezkorupcije.ba, te Nacrt zakona o jedinstvenom postupku izvođenja inspekcijskog nadzora, kao i izmjene i dopune Zakona o inspekcijama, Zakona o prekršajima FBiH i Zakona o upravnom postupku.

Arhiva