Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Press-konferencija UPFBiH i sindikata iz realnog sektora o ugovorima o snabdijevanju električnom energijom koji nisu u skladu sa Zakonom


  Utorak, Februar 22. 2022

  11:00 h


Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i sindikati iz realnog sektora organiziraju press-konferenciju posvećenu ugovorima o snabdijevanju električnom energijom koji nisu u skladu sa Zakonom.

Press konferencija će se održati u utorak, 22. februara 2022. godine u 11:00 sati, u zgradi ASA Grupacije, Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo.

Medijima će se obratiti predstavnici UPFBiH i sindikata iz realnog sektora te ukazati na probleme sa kojima se susreću kompanije i zaposleni zbog ugovora o snabdijevanju električnom energijom koji nisu usklađeni sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH.

Arhiva