Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Pres-konferencija UPFBiH


  Četvrtak, Juli 19. 2018

  12:00 h


Pres-konferencija Udruženja poslodavaca FBiH na temu „Prijedlozi za izmjene i dopune pet zakona koji će poboljšati poslovni ambijent" održat će se 19.07.2018. godine u 12:00 sati u Hotelu Europa, ulica Vladislava Skarića 5.

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je Parlamentu FBiH prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenog osiguranja, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o privatizaciji preduzeća, Zakona o cestovnom prevozu i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Riječ je o zakonima za koje nije potrebna politička podrška, a čije izmjene i dopune nisu obimne te mogu ići u hitnu proceduru. Usvajanjem ovih prijedloga zakona, bitno bi se olakšalo poslovanje, smanjilo bi se opterećenje rada i siva ekonomija, povećale konkurentne sposobnosti privrednih subjekata, te bi se doprinijelo novom zapošljavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Arhiva