Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Pres-konferencija povodom predstavljanja završnih rezultata javnih rasprava UPFBiH o Nacrtu zakona o porez na dohodak, Nactu zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit


  Utorak, Novembar 28. 2017

  13:00 h


Pres-konferencija povodom predstavljanja završnih rezultata javnih rasprava UPFBiH o Nacrtu zakona o porez na dohodak, Nactu zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit održat će 28. novembra 2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Privredne komore FBiH, ulica Branislava Đurđeva 10.

Arhiva