Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Pregovarački tim UPFBiH za zaključivanje granskog kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine održao sastanak

Pregovarački tim UPFBiH za zaključivanje granskog kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine održao sastanak
Sastanak Pregovaračkog tima UPFBiH za zaključivanje granskog kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine održan je 26. augusta 2021. godine putem Zoom aplikacije s ciljem pripreme za započinjanje pregovora.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u djelatnostima trgovine, a reguliše se, između ostalog, važenje kolektivnog ugovora, pitanja iz radnih odnosa i pitanja u vezi sa radnim odnosima, način utvrđivanja plaće, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova te druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika.

Nakon što Pregovarački UPFBiH tim sprovede pripremne aktivnosti, Sindikat trgovine BiH bit će pozvan na otvaranje pregovora.