Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavnici UPFBiH učestvovali na tematskoj sjednici Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj "Kuda ide energetski sektor u BiH – uticaj CBAM-a na ekonomiju Bosne i Hercegovine"

Predstavnici UPFBiH učestvovali na tematskoj sjednici Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj
U organizaciji Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH 12.06.2024. godine organizovana je tematska sjednica o temi: "Kuda ide energetski sektor u BiH – uticaj CBAM-a (Carbon Border Adjustment Mechanism) na ekonomiju Bosne i Hercegovine".

Ispred UPFBiH skupu su prisustvovali direktor UPFBiH Mario Nenadić, predstavnik kompanije TDM Group Rijad Hasić, predstavnici kompanije Lukavac Cement Arijana Morankić i Monika Durmić, te kompanije GS-TMT Maja Karivan i Melani Sićaja.

Predstavnici poslodavaca na tematskoj sjednici ukazali su na važnost što skorijeg početka rada na predmetnim pitanjima obzirom da su rokovi izuzetno kratki (početak primjene novih europskih pravila i procedura i takse pri uvozu roba i usluga u EU je 01.01.2026. godine). Poslodavci su ukazali na velike izazove koje predmetno pitanje nosi i naglasili ključna pitanja a to su donošenje odgovarajućih propisa i procedura, osiguranje transparentnog sistema pri iskazivanju utroška i razdvajanja vrste proizvedene električne energije u proizvodima i uslugama jer se očigledno radi o pitanju za koje bh. tržište još nije ni svjesno.

U konačnici pored iznalaska trajnih i sistemskih rješenja o kojim BiH treba pratiti globalna rješenja pri proizvodnji i korištenju energije iz obnovljivih izvora, predstavnici UPFBiH naglasili su i veliki izazov u pogledu nekonkurentnosti pri izvozu roba i usluga na europsko tržište ukoliko do 01.01.2026. godine ne osiguraju poslovanje po novim uvjetima europskog i međunarodnog tržišta. Očigledno ova pitanja nisu samo energetska nego su globalna ekonomska pitanja za što su bh. privrednici veoma zainteresovani.

Generalno zaključci tematske sjednice su da kasnimo u pripremi i učesnici su dogovorili da se ova pitanja pod hitno moraju naći na dnevnom redu oba doma Parlamenta BiH i nadležnih entitetskih organa vlasti kao ključni prioritete u narednom periodu.