Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavnici UPFBiH na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

Predstavnici UPFBiH na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH, direktor Mladen Pandurević i sekretar Mersiha Jusić, učestvovali su javnoj raspravi o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević obrazložio je primjedbe Udruženja na Nacrt zakona, koje su ranije u pisanom obliku dostavljeni Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH.

Ministarstvo će razmotriti sve iznese primjedbe sa javne rasparve i one već ranije dostavljene, te će relevantne uzeti u obzir i ugraditi u konačan tekst prijedloga zakona.

Primjedbe Udruženja možete pročitati OVDJE.