Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavnici UPFBiH i UPKS o prijedlozima za najefikasnije načine dobivanja poticaja od strane Vlade FBiH i kantonalnih vlada za 2021. godinu

Predstavnici UPFBiH i UPKS o prijedlozima za najefikasnije načine dobivanja poticaja od strane Vlade FBiH i kantonalnih vlada za 2021. godinu
Rukovodstvo Udruženja poslodavaca FBiH na čelu sa predsjednikom Adnanom Smailbegovićem i direktorom Mladenom Pandurevićem, održali su sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo na kojem su razgovarali o prijedlozima za najefikasnije načine dobivanja poticaja od strane Vlade FBiH i kantonalnih vlada za 2021. godinu. O ovoj temi će se razgovarati i na sjednici Upravnog odbora UPFBiH.

Poslodavci su istakli da su se dosadašnje mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica vlada na svim nivoima pokazale nedostatne, te da uspostavljeni kriteriji za odobrenje tih sredstava nisu bili pravedni.

Istaknuo je da u su u federalnom Budžetu planirana sredstva za pomoć privredi. Naglašeno je potreba za utvrđivanjem preciznih kriterija za dodjelu namjenskih budžetskih sredstava od svih nivoa vlasti, na bazi prijedloga kriterija koje će utvrditi UPFBiH. O ovoj temi više će se razgovarati na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH planiranoj za 04. februara 2020. godine.