Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavnici UPFBiH i Ministarstva finansija FBiH o problemima koji su se javili prilikom podnošenja zahtjeva za subvenciju doprinosa i prilikom prikupljanja tenderske dokumentacije

Predstavnici UPFBiH i Ministarstva finansija FBiH o problemima koji su se javili prilikom podnošenja zahtjeva za subvenciju doprinosa i prilikom prikupljanja tenderske dokumentacije
Predsjednik i direktor Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević, održali su 29. maja 2020. godine sastanak sa pomoćnicima ministarstva finansija FBiH Mirom Bradarom i Medinom Dudo, a kako bi razgovarali o Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa, odnosno o problemima koji su se javili prilikom podnošenja zahtjeva.

Poslodavci su istakli pitanje utvrđivanje pada prihoda od 20 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Naime, određeni poslodavci, da bi sačuvali radna mjesta i održali likvidnost, prodavali su imovinu, pa se pad prihoda ne može iskazati.

Poslodavci su također istakli problem ponošenja potvrde o plaćenim porezima prilikom prikupljanja tenderske dokumentacije, jer pojedini poslodavci nisu platili akontaciju na porez na dobit kako nije istakao rok obaveze plaćanja.

Udruženje poslodavaca FBiH će se pismeno obratiti Ministarstvu kako bi se ovi, ali i ostali problemi po pitanju ostvarivanju prava na subvenciju riješili, zaključeno je na sastanku.