Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavnici UPFBiH i ekonomskog odjela Ambasade Njemačke u BiH o jačanju saradnje

Predstavnici UPFBiH i ekonomskog odjela Ambasade Njemačke u BiH o jačanju saradnje
Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević održao je 04. februara 2020. godine sastanak sa prvim sekretarom i rukovodiocem ekonomskog odjela Ambasade Savezne Republike Njemačke Michaelom Passlick i predstavnicom odjela za privredu Ambasade Azrom Ramić.

Prisutni su razgovarali o poticajnim mjerama kojima Vlada SR Njemačke generiše rast njemačke privrede, kao i o subvencijama koje dobijaju bh. privrednici. Pored toga, razgovaralo se o trenutnom stanju privrede Bosne i Hercegovine i nužnosti efikasnog sprovođenja nove reformske agende "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godine”.

Zaključeno je da je potrebno ojačati saradnju Udruženja poslodavaca FBiH i ekonomskog odjela Ambasade Savezne Republike Njemačke u cilju kreiranja efikasnijeg poslovnog ambijenta.