Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i KS održali sastanak sa premijerom Ukom i ministrima u Vladi KS

Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i KS održali sastanak sa premijerom Ukom i ministrima u Vladi KS
Predstavnici Udruženja poslodavaca u FBiH i Udruženja poslodavaca KS, u cilju unapređenja privrednih aktivnosti na području Kantona Sarajevo, održali su 09. februara 2024. godine sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo Nihadom Ukom i ministrima u Vladi KS.

Osim premijera Uka, sastanku su prisustvovali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Enda Pavić Pečenković, ministar privrede Zlatko Mijatović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Bojan Bošnjak, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Adna Mesihović i ministar finansija Afan Kalamujić.

Premijer Uk istakao je zadovoljstvo što Vlada KS vodi otvorenu i dobronamjernu komunikaciju s poslodavcima, istakavši da je na sastanku razgovarano o reformi Službe za zapošljavanje KS i usluga koje pruža, Zakonu o ekonomsko-socijalnom vijeću, investicijama, kao i o urbanističkom planu KS koji je u formi nacrta upućen u skupštinsku proceduru.

Izrazio je očekivanja da će od ove godine javni pozivi Službe za zapošljavanje KS biti mnogo prohodniji, što bi u konačnici trebalo rezultirati većim zapošljavanjem osoba koje se nalaze na birou rada.

"Ponosan sam što smo Vlada koja je u proceduru uputila Nacrt urbanističkog plana Kantona Sarajevo, što je od strateškog značaja za izgradnju u našem kantonu. Osim toga, razgovarali smo o određenim temama za koje nismo direktno nadležni mi kao Kanton, već Federacija BiH, sa željom da sprega između Kantona, općina i FBiH funkcioniše na najbolji mogući način, kako bi poslodavci još više doprinosili i punili budžet Kantona Sarajevo", rekao je premijer Uk.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca KS Suad Ećo rekao je da poslodavci, zajedno sa Vladom KS, žele unaprijediti poslovni ambijent u Kantonu Sarajevo.

"To se prije svega odnosi na parafiskalne nameta koji su u BiH jako visoki. Želja nam je da krenemo s nivoa Kantona i općina, te da ustanovimo koji su to parafiskalni nameti koji opterećuju poslodavce", rekao je Ećo, dodavši da je jedan od problema s kojim se susreću i nedostatak kvalitetne radne snage, što se može riješiti kroz reformu tržišta rada.

Poslodavci su posebno insistirali na unapređenju rješenja u komunalnoj privredi, usklađivanju cijene odvoza smeća i racionalizacije cijene drugih komunalnih usluga, te na unapređenju i boljoj saradnji u radu inspekcijskih organa, te ukazali na probleme rada na crno.

"Neshvatljivo je da se na evidencijama Službe za zapošljavanje KS nalazi 50.000 nezaposlenih osoba, a da se poslodavci susreću s problemom pronalaska radne snage. Kroz kvalitetne projekte Službe pomogli bi i nezaposlenim osobama i poslodavcima. Stoga, moramo insistirati na modernizaciji Službe kroz njegovo kvalitetno upravljanje, a programi koji se kreiraju bi prevashodno trebali da budu namijenjeni onima koji zaista traže posao", rekao je Ećo, te pozdravio otvorenost premijera Uka i ministara u Vladi KS, jer su spremni da razgovaraju o ključnim pitanjima za proširenje investicija u KS, zapošljavanju i ostanak mladih u našoj zemlji.

Poslodavci također insistiraju na reformi obrazovanja, naročito donošenja Zakona o dualnom obrazovanju. Smatraju da postoji dodatan prostor za poboljšanje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća KS i kreiranje većeg broja zajedničkih projekata vlasti i poslodavaca kako iz oblasti privrede, obrta, školstva, ali i iz oblasti zapošljavanja i promocije privrednih i drugih aktivnosti vezano za poslovanje.

Poslodavci su se zahvalili premijeru Uku i Vladi KS na iskazanoj volji da prihvate konkretna rješenja te je na kraju premijer Uk s prisutnim predstavnicima poslodavaca i vlasti predložio vrlo konkretne tačke i dinamiku njihovog rješavanja na bazi čega će se periodično održavati pregledni sastanci i unapređivati stanje