Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavljanje Studije o socio-ekonomskom uticaju Coca-Cole u BiH u 2017. godini


  Četvrtak, Novembar 22. 2018

  11:00 h


Rezultate Studije o socio-ekonomskom uticaju Coca-Cole u BiH u 2017. godini rukovodstvo kompanije prezentovat će 22. novembra 2018. godine u 11:00 sati u Swissotelu.

Arhiva