Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predsjednik UPFBiH na sastanku na kojem je predstavljen akcioni plan i strateške smjernice za jačanje ekonomije BiH

Predsjednik UPFBiH na sastanku na kojem je predstavljen akcioni plan i strateške smjernice za jačanje ekonomije BiH
Predstavnici inicijative za samoodrživost domaće proizvodnje i jačanje bh. ekonomije "Mi to možemo” prezentirali su 04. juna Vladi Federacije BiH akcioni plan i strateške smjernice za prevazilaženje ekonomske krize u BiH.

Članovi delegacije koji su tokom pandemije zajedno sa još 20-ak domaćih eksperata iz različitih oblasti, pripremili sveobuhvatan dokument za prevazilaženje krize - Amer Bukvić, predsjednik Uprave BBI banke, Nedim Uzunović, generalni direktor Bosnalijeka, Rusmir Hrvić, predsjednik As Holdinga i Sanel Kusturica, predsjednik Uprave Sparkasse Bank, predstavili su Koordinacionom odboru za stabilizaciju privrede i sanaciju negativnih posljedica pandemije u FBiH, kratkoročni i dugorični plan za oporavak bh. ekonomije. U ime Vlade FBiH sastanku su prisustvovali članovi Koordinacionog odbora za stablizaciju privrede i sanaciju negativnih posljedica pandemije u FBiH kojeg čine federalni ministri Jelka Milićević, Edita Đapo, Amir Zukić i Šemsudin Dedić. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.

„Pandemija je pokazala da se možemo osloniti samo na vlastite resurse i da se sve ekonomije zatvaraju. Naša zemlja trenutno se nalazi  u nezavidnoj poziciji. Naime, BiH uvozi tri puta više prehrambenih artikala i četiri puta više lijekova nego što ih izvozimo. Deficit lijekova iznosi 700 miliona KM, dok se deficit prehrambenih proizvoda mjeri u milijardama KM. Takva strukturalna pozicija BiH mora se promjeniti radi samoodrživosti naše ekonomije", naglašava Bukvić.

Predstavnici Koordinacionog odbora za stabilizaciju privrede i sanaciju negativnih posljedica pandemije u FBiH,  podržali su inicijativu  „Mi to možemo" i dogovoren je nastavak komunikacije u cilju provođenja predloženih mjera za jačanje ekonomije BiH.