Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predsjedavajući Zastupničkog doma PFBiH Edin Mušić podržao inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH

Predsjedavajući Zastupničkog doma PFBiH Edin Mušić podržao inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH

Na prijedlog Udruženja poslodavaca FBiH predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edin Mušić 06. juna 2018. godine organizirao je radni sastanak u Kabinetu predsjedavajućeg.

Sastanku su prisustvovali direktor Udurženja Mladen Pandurević, generalni direktor Centrotransa Safudin Čengić, generalna direktorica GS Tvornice mašina Travnik Snježana Köpruner, direktor Sektora maloprodaje Klasa Nedžad Šadić i vlasnik kompanije Alma Ras Džemal Memagić.

Tema razgovora je bila inicijativa Udruženja poslodavaca FBiH da se u proces donošenja propisa uključe reprezentativni socijalni partneri u FBiH obzirom da se primjena tih propisa odnosi na uslove i način poslovanja kao i poslovno okruženje. Istu inicijativu poslodavci su uputili i Vladi Federacije BiH kao i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Cijeneći poslodavce kao jedan od najznačajnijih segmenata svakog društva koji stvaraju nove vrijednosti i pružaju usluge građanima predsjedavajući Mušić je podržao istu sa čim će upoznati Kolegij Zastupničkog doma PFBiH.