Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predsjedavajuća Doma naroda PFBiH Lidija Bradara s čelnicima Udruženja poslodavaca FBiH: Otvorena rasprava o inicijativi Udruženja za izmjenu Poslovnika o radu Doma naroda

Predsjedavajuća Doma naroda PFBiH Lidija Bradara s čelnicima Udruženja poslodavaca FBiH: Otvorena rasprava o inicijativi Udruženja za izmjenu Poslovnika o radu Doma naroda
Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH razgovarala je 30. maja 2018. godine s čelnicima Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnanom Smailbegovićem, predsjednikom Udruženja i Mladenom Pandurevićem, direktorom o incijativi Udruženja poslodavaca Federacije BiH za imjenom Poslovnika o radu Doma naroda. Istu inicijativu poslodavci su uputili i Vladi Federacije BiH kao i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Cilj joj je omogućiti poslodavcima aktivnije uključivanje u zakonodavni kao i proces donošenja drugih akata čija primjena se odnosi na uvjete i način poslovanja te poslovno okruženje.
 
 

Prilikom sastanka s čelnicima Udruženja poslodavaca Federacije BiH predsjedavajuća Bradara ponovila je svoje ranije stavove o potrebi kontinuiranog dijaloga i mogućnosti iznošenja mišljenja i stavova svih zainteresiranih strana u zakonodavnom i procesu donošenja odluka, a čiji je konačan cilj doći do što kvalitetnijeg rješenja. Uključivanje u proces donošenja zakona i odluka od samog početka praksa je zemalja članica Europske unije kao i okruženja, stav je poslodavaca koji ovakvu praksu žele ugraditi i u sistem donošenja zakona i odluka u Federaciji BiH, od izvršne do zakonodavne vlasti. Put do sistemskog rješenja vide u promjenama Poslovnika o radu Vlade te oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Na nedavno upućenu inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije BiH reagirala je Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH te sastankom s čelnicima Udruženja otvorila dijalog o mogućnostima promjena koje će poslodavcima osigurati aktivno sudjelovanje u donošenju zakona i odluka što bi u konačnici, mišljenja su sudionici sastanka, ubrzalo ekonomske reforme te osiguralo povoljnije poslovno okruženje.

Bradara je napomenula da se ove izmjene moraju izvrštiti i na Poslovniku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.