Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za teritoriju FBi


  Srijeda, Oktobar 27. 2021

  11:00 h


Potpisivanje Kolektivnog ugovora pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za teritoriju FBiH održat će se će 27. oktobra 2021. godine u 11:00 sati u Hotelu Bosnia.

Ugovor će potpisati predsjednik Grupacije poslodavaca za djelatnost cestovnog prometa FBiH pri UPFBiH Nedžad Siočić i predsjednik Samostalnog sindikata saobraćaja i veza BiH Benaris Dedić.

Arhiva