Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH


  Četvrtak, Septembar 30. 2021

  13:00 h


Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH potpisat će se u četvrtak, 30. septembra 2021. godine u 13:00 sati, u zgradi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Obala Kulina bana 1.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH potpisuje se nakon punih 20 godina.

Ugovr će potpisati Džemal Hasković, predsjednik Pregovaračkog tima UPFBiH/Grupacije poslodavaca za djelatnost građevinarstva pri UPFBiH i Murat Škamo, predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala FBiH.

Arhiva