Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Potpisani ugovori sa 238 poslodavaca iz Kantona Sarajevo

Potpisani ugovori sa 238 poslodavaca iz Kantona Sarajevo
Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo potpisala je Ugovore o sufinansiranju zapošljavanja po Programu mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini sa 238 poslodavaca Kantona Sarajevo kod kojih će priliku za zaposljenje dobiti 645 nezaposlenih osoba.

Ukupna sredstva za realizaciju prvog kruga zapošljavanja iznose 5.584.320 KM i to za programe sufinasiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, pripravnika sa VSS i VŠS, medicinskog i nemedicinskog kadra u zdravstvene ustanove, program javnih radova PLUS i zapošljavanja "50+".

Kako je rekao direktor Službe za zapošljavanje Nermin Pećanac, ovaj dan predstavlja početak masovnog zapošljavanja u KS-u, te je najavio bolje dane za sve građane koji su godinama na birou.

- Ovo je za sve nas veliki trenutak. Mi smo budžet sa 3,5 miliona KM povećali na 17 miliona. Taj novac je godinama ležao neiskorišten i čekao povoljan trenutak ga usmjerimo ka rješavanju nezaposlenih osoba u KS-u. Mi imamo devet programa koje sufinansiramo, a do sada smo poslali prijedlog za pet programa koji će sada biti realizovani sa 238 poslodavaca, rekao je Pećanac.

On je istakao da će ovim programima biti obuhvaćeni svi, od mladih pripravnika do ljudi u zreloj dobi života.

- Za mlade osobe omogućili smo osnivanje start up firmi. Također, uveli smo novinu a to je zapošljavanje osoba 50+ godina i stimulisali smo poslodavce da i njih zapošljavaju, kazao je Pećanin.

Predsjednik Udruženja poslodavaca KS-a Safudin Čengić, rekao je da je bilo krajnje vrijeme da Vlada i Služba za zapošljavanje krenu zajedno u rješavanje problema nezaposlenih osoba u KS-u.

- Predstavlja mi zadovoljstvo da budem dio projekta i prisustvujem ovakvom značajnom trenutku. Služba za zapošljavanje i Vlada su promijenili dosadašnju praksu, a to je da je Služba za zapošljavanje praktično bila služba za evidenciju nezaposlenih. Drago mi je da sada služba ide ka tome da ona bude spona između poslodavaca i onih koji traže posao. Ovaj i ostali projekti koji se realizuju govori o tome da mi imamo ljude koji mogu odgovoriti zahtjevima poslodavaca i imamo poslodavce koji imaju veliku potrebu za stručnom i radnom snagom, rekao je Čengić.