Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poslovni forum Italija - BiH


  Utorak, Novembar 06. 2018

  09:00 h


Ambasada Italije u Sarajevu sa zadovoljstvom objavljuje da će u utorak, 6. novembra 2018., u hotelu Europa u Sarajevu, sa početkom u 09:00 sati, održati prvi "Poslovni forum Italije i BiH", koji će okupiti talijanska poduzeća prisutna u Bosni i Hercegovini. Inicijativa će ponuditi platformu za sastanak i dijalog između talijanskog privrednog svijeta u ovoj zemlji, lokalnih vlasti i predstavnika bosanskih i međunarodnih organizacija i financijskih institucija kako bi se identificirale sinergije i mogućnosti za suradnju i potpore razvoju i porastu zaposlenosti u Bosni i Hercegovini.

Italija je drugi komercijalni partner Bosne i Hercegovine, s trgovinskom razmjenom od oko 1,5 milijardi eura godišnje i sa 70 registriranih talijanskih poduzeća u BiH koje zapošljavaju više od 10 tisuća bosanskohercegovačkih građana.

U ovom danu intenzivnih predavanja i diskusija, u sklopu kojih će se, između ostalog, razgovarati o mogućim doprinosima talijanskih poduzeća novom programu reformi, o utjecaju investicija i talijanskoj prisutnosti u socioekonomskom tkivu ove zemlje te o vaľnosti odnosa između sfere škola i sveučilišta i privatnih poduzeća, definirat će okvir na kojem će se ekonomska suradnja između naąih dviju zemalja konsolidirati u sljedećim odlučujućim godinama pribliľavanja Europskoj Uniji.

U tu svrhu, usporedo s obraćanjima predstavnika vlasti, financijskih institucija i poduzeća, među kojima su Međunarodni monetarni fond, FIPA, talijanski Institut za vanjsku trgovinu (ICE), UniCredit banka, Bosankar, Metalleghe/RS Silicon, Ferretto Group, EESTEC i PMP Jelšingrad FMG, sudionicima će se osigurati mogućnost B2B sastanaka radi pokretanja mogućih konkretnih projekata i nove suradnje.

Arhiva