Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poslodavci ohrabreni najavama ministra zdravstva FBiH

Poslodavci ohrabreni najavama ministra zdravstva FBiH
U skladu sa utvrđenim prioritetima u radu i zaključcima Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u FBiH, predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović i direktor UPFBiH Mario Nenadić održali su sastanak sa ministrom zdravstva FBiH Nediljkom Rimcem.

Predstavnici Udruženja su upoznali ministra o problemima u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva u FBiH, a koji se najviše reflektuju na uslove poslovanja.

Neki od problema vezani su za Zakon o zdravstvenom osiguranju prema kojem svaki od 42 dana bolovanja ide na teret poslodavaca. Za vrijeme bolovanja jednog radnika, poslodavac mora angažovati zamjenskog radnika, platiti njegov rad i time uduplati troškove po tom osnovu. Potrebno je osigurati propise i rješenja prema kojima se bolovanje na teret poslodavaca treba smanjiti i pravednije rasporediti između poslodavaca i fondova zdravstva i socijalnog osiguranja koje svakako već pune sami poslodavci.

Razgovaralo se i o velikim troškovima liječenja koje imaju poslodavci u slučaju povreda na radu, a koje nisu izazvane greškom poslodavaca. Zloupotrebe u ovoj oblasti su velike i treba ih kroz izmjene propisa eliminirati Ili makar značajno smanjiti.

Poseban problem, a vezan za zdravstvenu zaštitu, koji također u konačnici pada na štetu poslodavaca, jesu problem evidencija nezaposlenih osoba kojima se stvara privid raspoloživosti radne snage. Poslodavci su na sastanku podsjetili da je najveći broj nezaposlenih osoba u FBiH prijavljen na evidencije nezaposlenih zbog regulisanja zdravstvene zaštite i da nisu aktivni tražitelji posla, te je neophodno razdvajanje ovih evidencija, pri čemu poslodavci naglašavaju da niko u FBiH ne smije po ovom osnovu ostati bez zdravstvenog osiguranja i zaštite. Razgovarano je i o proširenju inicijative kroz sistem "Zdravstvo za sve".

Ova, ali i druga pitanja, predmet su rješavanja kroz pokrenute reforme u zdravstvu u FBiH.

Ministar je informisao predstavnike Udruženja da je pokrenuo opsežne reforme po predmetnim pitanjima.
U toku je rad na izmjenama i dopunama propisa koji se odnose na zdravstvenu zaštitu, zdravstveno osiguranje, Zakon o liječništvu FBiH, ali i čitav niz drugih propisa vezanih za probleme zdravstva u FBiH koje imaju implikacije i na poslovno okruženje. Neki od propisa i rješenja, kao što su pitanje razdvajanja evidencija nezaposlenih od evidencija zdravstvenog osiguranja, tražit će se i kroz izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju, što je iz nadležnosti drugih resora u Vladi FBiH, a već se radi i na ovom pitanju.

Ministar je vrlo detaljno obavijestio predstavnike Udruženja da su spomenuta pitanja podijeljena nadležnost između Federacije BiH i kantona i da su inicijative i nacrti upućeni kantonima na davanje neophodnih mišljenja po predloženim rješenjima.

Odmah po objedinjavanju mišljenja nadležnih institucija, ministar Rimac je najavio šire konsultacije i upućivanje propisa u daljnju proceduru.

Zajednički stav učesnika sastanka je da se radi o važnim i dugo čekanim rješenjima i da je neophodno sve aktivnosti dobro iskoordinirati i ubrzati njihovo rješavanje.

Ministar je na kraju pozvao predstavnike Udruženja na usku saradnju po ovim i drugim pitanjima koja se odnose na poslovno okruženje, a iz nadležnosti su Ministarstva zdravstva u FBiH.