Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Početkom septembra održat će se konferencija „Inicijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive razvoja privrede“

Početkom septembra održat će se konferencija „Inicijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive razvoja privrede“
Predsjednik i direktor Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević razgovarali su 06. augusta 2019. godine sa ekonomskih savjetnikom šefa Delegacije EU u BiH Adnanom Muminovićem o „Inicijativi 20+5+6". Predstavnici Udruženja su Muminovića obavjestili da se o inicijativi raspravljalo na tematskoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH održanoj sredinom aprila tekuće godine, te da se uskoro očekuje usvajanje izmjena i dopuna pojedinih zakona.

Također, prisutni su razgovarali o održavanju konferencije „Inicijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive razvoja privrede". Konferenciju organizuju Udruženje poslodavaca FBiH i Večernji list BiH, pod pokroviteljstvom Delegacije EU u BiH, a održat će se početkom septembra u Mostaru.
 
Cilj konferencije je doprinijeti kreiranju povoljnijeg i atraktivnijeg poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini, uz sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, odnosno predstavnika vlasti i poslovne zajednice. Na konferenciji će biti pozvano oko 250 - 300 predstavnika kompanija iz svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine, a na panelima će učestvovati predstavnici vlasti i međunarodnih organizacija u BiH, kao i poslodavci.