Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Perspektiva naftne industrije: Da li je naftna kriza završila?


  Četvrtak, Maj 11. 2017

  09:30 h


Naftni komitet Bosne i Hercegovine (NKBIH) i Nacionalni naftni komitet Srbije (NNKS) zajednički organizuju konferenciju u četvrtak 11. maja 2017. godine u Sarajevu, Hotel Holiday, u 09:30 sati, sa glavnom temom o "Perspektiva naftne industrije: Da li je naftna kriza završena? "


Arhiva