Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Otvaranje ureda Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH


  Srijeda, Maj 29. 2019

  13:30 h


Svečeno otvaranje ureda Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri Udruženja poslodavaca FBiH bit će upriličeno 29. maja 2019. godine u Hotelu Tuzla (ulica ZAVNOBiH-a 13), sa početkom od 13:30 sati.


Arhiva