Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Otvaranje info pultova po Projektu "Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije"


  Srijeda, Decembar 12. 2018

  10:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH implementira Projekat „Promocija dualnog obrazpvanja putem pilot projekta i edukacije" u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", sarajevskim općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta "Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH", finansira Europska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

U sklopu Projekta planirano je otvaranje info pulteva u tri općine Kantona Sarajevo, a sa ciljem informisanja svih članica lokalne zajednice i promovisanja modela dualnog obrazovanja. Na info pultevima zainteresovane strane će moći dobiti informacije o dualnom modelu obrazovanja, kao i promotivne materijale – priručnike, letke i brošure.

Otvaranje info pulteva održat će se:

12.12.2018. god . (srijeda) u 10:00 sati, Općina Novo Sarajevo
12.12.2018. god. (srijeda) u 12:00 sati, Općina Novi grad Sarajevo
12.12.2018. god. (srijeda) u 14:00 sati, Općina Vogošća

Arhiva