Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Otpočeli pregovori za Granski kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH

Otpočeli pregovori za Granski kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH Predsjednica pregovaračkog tima za zaključivanje Granskog kolektivnog ugovora za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH Snježana Koepruner i predsjednik Sindikata metalaca BiH Bajro Melez održali su 13.07.2021. godine sastanak.

Prethodno su predstavnici UPFBiH i šest sindikata iz realnog sektora potpisali Zajedničku platformu za vođenje socijalnog dijaloga, kojom se, između ostalog, sve strane obavezuju da će preduzeti potrebne korake kako bi se stvorili uslovi da se promptno pristupi kolektivnom pregovaranju. U skladu sa tim, na sastanku je dogovoren početka pregovora za pomenuti kolektivni ugovor.

Krajem sedmice, pregovarački tim UPFBiH održat će sastanak na kojem će se razgovarati o principima i načinu vođenja pregovora, te zauzeti konačan stav za vođenje pregovora.