Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Olakšati bh. građanima dobivanje vize za Egipat

Olakšati bh. građanima dobivanje vize za Egipat
Udruženje poslodavaca FBiH obratilo se Ministarstvu vanjskih poslova BiH, odnosno Sektoru za međunarodno-prave i konzularne poslove s molbom da omoguće povoljniji status bh. građana kada je u pitanju dobivanje viza za Egipat.

Za ulazak u Egipat građanima Bosne i Hercegovine potrebna je ulazna viza za koju apliciraju u konzularnom odjelu Ambasade Arapske Republike Egipat u Sarajevu. Pored popunjene aplikacije, potrebna je i potvrda o zaposlenju, dvije fotografije i 40 EUR u gotovini. Ukoliko borave u Egiptu sedam dana ili duže, od bh. građana se traži da se jave u policijsku stanicu gdje se moraju registrovati i platiti taksu od tri USD. Ova procedura važi i za turistička i poslovna putovanja.

Ovu proceduru ne prolaze građani drugih država Europe, pa ni građani država u regiji. Prema bh. građanima trenutno je daleko strožiji režim koji se odnosi na viznu politiku u poređenju sa građanima Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije kojima je omogućeno da vizu dobiju po dolasku na aerodrom u Egiptu.

Interesovanje bh. građana za putovanja u Egipat je veliko, i turistički i poslovno, kao i za uspostavljanje boljih poslovnih odnosa, ali zbog trenutnih procedura, građani Bosne i Hercegovine su diskriminirani u odnosu na građane država iz regije i Europe. Troškovi viziranja pasoša su visoki, a procedura ishođenja viza je nepotrebno komplikovana, te je potrebno omogućiti povoljniji status bh. građanima kada je u pitanju dobivanje viza za Egipat.