Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto privrednika sa područja Konjica i UPFBiH sa područja općina/gradova Živinice, Banovići, Kladanj, Kalesija, Sapna i Teočak

S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa našom kantonalnom organizacijom – Grupacijom poslodavaca Tuzlanskog kantona, organizuje okrugli sto privrednika sa područja navedenih općina/gradova.

Sastanak će se održati 22. februara 2024. godine (četvrtak) sa početkom u 11:00 sati u prostorijama hotela President Živinice, ulica Magistralni put A224 Tuzla - Sarajevo (Industrijska zona Maline).