Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto privrednika sa područja Gradačac, Srebrenik i Čelić


  Srijeda, Februar 28. 2024

  10:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa našom kantonalnom članicom – Grupacijom poslodavaca Tuzlanskog kantona, organizuje okrugli sto privrednika sa područja općina/gradova Gradačac, Srebrenik i Čelić.

Sastanak će se održati 28. februara 2024. godine (srijeda) sa početkom u 10:00 sati u prostorijama motela ORION Ormanica, Špionica Srednja (općina Srebrenik).

Arhiva