Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto „Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u okviru Zaključaka iz Rige - Proširenje obima i kvalitete učenja temeljenog na radu”


  Ponedjeljak, Decembar 18. 2017

  09:00 h


KulturKontakt Austria u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine u 2017. i 2018. godini planira niz okruglih stolova u cilju upoznavanja obrazovnih vlasti i drugih odgovarajućih institucija u BiH sa Zaključcima iz Rige koji se odnose na stručno obrazovanje i obuke te načinima njihove provedbe.

Imajući u vidu da se BiH priprema za kandidatski status, važno je da nadležne obrazovne vlasti razmotre stanje u stručnom obrazovanju i obuci u kontekstu Preporuka iz Rige.
Zaključci iz Rige se odnose na ulogu stručnog obrazovanja i obuke u kontekstu Strategije razvoja EU (EU 2020) i Strateškog okvira za obrazovanje i obuku (ET 2020). Zaključci definišu određene srednjoročne rezultate koji se trebaju postići u periodu do 2020. godine.

Imajući u vidu razvoj kvalitetnih i za tržište rada relevantnih vještina i kvalifikacija u stručnom obrazovanju, temeljenih na ishodima učenja, Preporuke iz Rige treba realizovati kroz postizanje sljedećih srednjoročnih rezultata: podsticanje učenja utemeljenog na radu (work-based learning); razvoj mehanizama osiguranja kvalitete; povećanje dostupnosti stručnog obrazovanja i kvalifikacija za sve kroz fleksibilne i prohodne sisteme; dodatno jačanje ključnih kompetencija u stručnim kurikulumima i pružanje efikasne mogućnosti sticanja i razvijanja tih vještina kroz inicijalno i kontinuirano obrazovanje i obuku; osiguranje pristupa i mogućnosti za inicijalni i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i mentora kako u stručnim školama, tako i na radnom mjestu. 
 
Prvi okrugli sto pod nazivom „Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja  i obuke u okviru Zaključaka iz Rige - Proširenje obima i kvalitete učenja temeljenog na radu” održat će se 18. decembra 2017. godine na Jahorini (hotel "Termag”, Poljice b.b.).
 

Arhiva