Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto "Konstantan rast metalnog sektora uprkos izazovima"


  Utorak, Mart 14. 2023

  11:30 h


Privredna komora USK u suorganizaciji sa Privrednom komorom FBiH organizira okrugli stol na temu "Konstantan rast metalnog sektora uprkos izazovima" koja će se održati u utorak, 14. 03. 2023. godine, od 11.30 sati u maloj sali hotela Emporium, Ulica dr. Irfana Ljubijankića 90, Bihać
 
Zbog niza izazova sa kojima su se suočavala preduzeća iz metalnog i drvnog sektora poput pandemije korona virusa, energetske krize, promjena u globalnom lancu dobavljača, kao i svjetske ekonomske krize, sa posebnim fokusom na izazove u ljudskim resursima, Privredna komora Unsko-sanskog kantona u suorganizaciji sa Privrednom komora FBIH organizira okrugli stol na temu „Konstantan rast metalnog sektora uprkos izazovima", a u cilju interaktivnog dijaloga predstavnika privrednih subjekata i Komore, te pravovremenog djelovanja na putu prevazilaženja barijera, i jačanja kompetencija kompanija iz metalnog sektora.

Tokom okruglog stola bit će upriličena i prezentacija projekta Business Information Hub, koji Privredna komora FBiH implementira u okviru šireg EU4Business Recovery programa, a finansira od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke, te predstavljanje projekta "Promocija metalnog sektora USK", koji Privredna komora Unsko-sanskog kantona implementira u suradnji sa Ministarstvom privrede USK.

Prijaviti se možete putem telefona: 037 316 350 ili na mail: pkusk@bih.net.ba

Agenda:
11.20 Registracija učesnika
11.30 Uvodna obraćanja
11.35 Interaktivna diskusija privrednih subjekata
12.15 Prezentacija i poziv na učešće u projektu "Promocija metalnog sektora USK"
12.30 Prezentacija Help Desk platforme: mogućnosti, prednosti i koristi za privredne subjekte
13.00 Osvježenje i zakuska

Arhiva