Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto: Komunukacija između poslodavaca, obrazovanja i tržišta rada je preduvijet za obrazovanje po mjeri poslodavca, učenika i tržišta rada


  Utorak, Decembar 05. 2023

  11:00 h


UPFBiH i UPRS učestvuju u implementaciji EISE projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH" kojima ima za cilj da poboljša stratećki i pravni okvir preduzetništva u BiH.

Imajući u vidu trenutnu situaciju: nedostatak adekvatne radne snage, nezainteresovanost nezaposlenih za usavršavanjem kroz formalni i neformalni sistem, nedovoljan uticaj poslodavaca na kreiranje reforme stručnog obrazovana kao i upisne politike, UPFBiH organizuje okrugli sto "Komunukacija između poslodavaca, obrazovanja i tržišta rada je preduvijet za obrazovanje po mjeri poslodavca, učenika i tržišta rada"koji će se održati 05.12.2023. godine u Hotelu Bosnia, Kulovića 9, sa početkom od 11:00 sati.

Arhiva