Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto "Javno-privatno partnerstvo - perspektive razvoja u Kantonu Sarajevo"


  Utorak, Decembar 20. 2022

  11:00 h


Okrugli sto "Javno-privatno partnerstvo - perspektive razvoja u Kantonu Sarajevo" će se održati u utorak, 20.12.2022. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta (E-net centar, III sprat).

Okrugli sto organizuje Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, a učesnici će biti dekanica Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta prof. dr. Jasmina Selimović, ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić, profesor na Katedri za poslovno pravo Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta prof. dr. Veljko Trivun, profesor Univerziteta u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije prof. dr. Mustafa Mehanović, direktor ASA projekta bolnice dr. med. Rasim Jusufović i predstavnik Udruženja poslodavaca.

Potrebno je potvrditi dolazak najkasnije do 19.12.2022. godine u 16:00 sati na mail pr@efsa.unsa.ba.

Poziv
Agendu

Arhiva