Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto: "Kvalitativno i kvantitativno iskorištavanje drvnih sortimenata i potrebe za kadrom u drvnoj industriji"


  Četvrtak, Decembar 01. 2022

  11:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH, u saradnji sa Mašinskim fakultetom i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.organizira okrugli sto na temu "Kvalitativno i kvantitativno iskorištavanje drvnih sortimenata i potrebe za kadrom u drvnoj industriji".

Okrugli sto će se održati 01. decembra 2022. godine na Mašinskom fakultetu Sarajevo, sala 101 (prvi sprat), Vilsonovo šetalište 9, sa početkom od 11:00 sati.


Arhiva