Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana X sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK

Održana X sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK
Na X sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Zeničko-dobojskog kantona održanoj 20.jula 2018. godine razmatrane su i usvojene informacije o Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godine.
 
Član delegacije poslodavaca ESV-a Ibrahim Meškuć istakao je da je na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH predočeno 17 prijedloga zakona koji bi mogli ići u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, s tim da pet zakona trebaju imati prioritet, odnosno Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o fiskalnim sistemima, Zakon o privatizaciji preduzeća, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom, te o Zakon o cestovnom prevoz. 
 
Socijalni partneri su donijeli zaključak da se podržava Inicijativa Udruženja poslodavaca FBiH za donošenje zakona po skraćenom postupku, izmjene i dopune pet zakona čije bi usvajanje doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta u FBiH.

Također, na sjednici je usvojena i informacija Upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politika stipendiranja i politika smještaja studenata u studentske centre.