Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana tematska sjednica ESV-a o minimalnoj plaći

Održana tematska sjednica ESV-a o minimalnoj plaći
Tematska sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH održana je 15. jula 2021. godine na kojoj se raspravljalo o utvrđivanju minimalne plaće u FBiH.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Adnan Smailbegović na sjednici je naglasio da parametar određivanja minimalne plate ne može biti definisan prema javnom sektoru, odnosno da realni sektor ne može ovisiti o javnom.

Smailbegović ističe da minimalnu platu moraju definisati drugi parametri - nivo produktivnosti, nivo zaposlenosti, rast GDP-a, eventualno rast potrošačkih cijena, te da se mora vezati za stanje u realnom sektoru.

Na sjednici je predsjednik Udruženja poslodavca upozorio i na opasnosti od prevelike minimalne plate jer bi to moglo ugroziti radna mjesta. Vjeruje da plata može biti povećana na 500 ili 600 maraka, ali je potrebno pronaći ravnotežu, odnosno povećanja će zavisti o tome kakvi su doprinosi na platu i kakve sve naknade sadrži.