Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

Održana sjednica UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo
Na sjdnici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca KS održanoj 23. jula 2020. godine, članovi su raspravljali o dosadašnjem radu Koordinacionog tijela za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede te poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođenih krizom izazvanom pandemijom koronavirusa o kojem ih je izvijestio predsjednik UO UPKS Safudin Čengić.

Udruženje poslodavaca KS je od izbijanja panedmije bilo partner Vladi i kooperativno djelovalo, te shvatalo težinu okolnosti pod kojima Vlada KS djeluje. Međutim, članice Udruženja poslodavaca KS su iskazale svoje nezadovoljstvo i traže od rukovodstva Udruženja da reaguje zbog sporosti Vlade KS na realizaciji usvojenih mjera, a naročito u finansiranju dijela minimalne mjesečne neto plaće uposlenicima u kompanijama koje su najpogođenije posljedicama pandemije.

Udruženje poslodavaca KS, stoga, od Vlade KS zahtijeva:
1. Da se jasno prezentira s koliko budžetskih sredstava za sanaciju posljedica pandemije je do sada utrošeno i koliko je ostalo na raspolaganju ugroženim poslovnim subjektima u KS;
2. Da se sva sredstva koje je Vlada KS namijenila za pomoći privredi stave u funkciju;
3. Da kriteriji za dodjelu pomoći privredi koje je Vlada KS utvrdila primjenjuju i za juni, juli i avgust 2020. godine.

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica koronavirusa, Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo traži od Vlade Kantona Sarajevo da, putem Agencije za bankarstvo FBiH, obezbjedi olakšice realnom sektoru:
• Dugoročni krediti – anuitetski – uvesti grejs period na otplatu dugoročnih kredita 12 mjeseci od izbijanja pandemije (do aprila 2021. godine).
• Kratkoročni revolving krediti i owerdraft (prekoračenje po transakcijskom računu) – omogućiti svim korisnicima produženje roka korištenja revolving kredita na 12 mjeseci od dana dospjeća. U period od 12 mjeseci od izbijanja pandemije, svi revolvinzi koji dospijevaju do aprila 2021. automatski produžiti njihovo korištenje za još 12 mjeseci bez obaveze povrata iskorištenog dijela revolving kredita. Kamate na iskorišteni iznos revolvinga plaćati mjesečno.
• Kamate - zadržati postojeće, odnoso ne povećavati kamate na kredite,
• Naknade - ne povećavati naknade za platni promet, održavanje transakcijskih računa, garancijskih poslova i druge naknade,
• Kolatelar - ne tražiti dodatne kolaterale za postojeću kreditnu izloženost.
• Obaveznost - sve banke da su obavezne istovjetno postupati, jer u ovom prethodnom periodu različito su postupale.

Ove mjere direktno imaju uticaj na likvidnost te zbog toga niti u kojem slučaju banke ne smiju svojim aktivnostima pogoršati poziciju likvidnosti realnog sektora, jer bi u suprotnom, za posljedicu imali opštu nelikvidnost (isplata plaća, smanjenje potrošnje, smanjenje poreskih prihoda, smanjenje budžeta i dr.).

Nadalje, predsjednik UO Safudin Čengić je predstavio način uključenje UPKS u rad Koordinacionog odbora za razvoj KS za izradu Strategije razvoja KS 2021-2027. godine, te je za člana ovog odbora ispred UPSK imenovan Muhamed Pilav.

Također, članovi su raspravljili i o Odluci Vlade KS o novom načinu obračuna cijena usluga zajedničke komunalne potrošnje, te je zaključeno da će se od resornog ministarstva tražiti pojašnjenje zašto se ne primjenjuje pomenuta odluka koja je usvojena 21.02.2020. godine.