Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica UO Grupacije poslodavaca SBK pri UPFBiH

Održana sjednica UO Grupacije poslodavaca SBK pri UPFBiH
Na sjednici Upravnog odbora Grupacije poslodavaca SBK/KSB pri UPFBiH održanoj 06. maja 2020. godine razmatrana je aktuelna situacija u vezi pandemije Covida-19 i uticaja iste na privredu kantona, te urađena analiza do sada provedenih aktivnosti u vezi pomenutog problema i određivanje pravaca buduće djelovanja Grupacije.

Članovi Upravnog odbora i ostali gosti konstatovali su da su uposlenici u njihovim kompanijama apsolutni interes, te da nisu raskidali ugovore o radu, već su im omogučili korištenje čitavog godišnjeg odmora za 2020. godinu, preraspodjelu radnog vremena, te plate za vrijeme čekanja.

Upravni odbor je konstatovao da je stanje poslovanja u svim privrednim subjektima izuzetno teško, a naročito u djelatnostima kojima je zabranjen rad kao što je ugostiteljstvo, turizam, mali obrti, određene trgovine, uslužne djelatnosti itd. Procjenjuje se da je u preduzećima srednje veličine (konfekcija, metalska i mašinska industrija, drvna industrija i namještaj, obuća, građevina, hemijska industrija, saobraćaj, itd.) više od 50 posto proizvodnja i promet smanjeni, a u pojedinim i 80 posto.

Kako još uvijek nije bilo nikakve konkretne podrške poslovnim subjektima i njihovim uposlenicima, te je prisutna neizvjesnost, kako kod uposlenika tako i poslodavaca, poslodavci od nadležnih državnih organa očekuju podršku i pomoć za uposlenike u vidu nadoknade (subvencioniranja) doprinosa za plaće i obezbjeđenja minimalne plaće za poslovne subjekte kojima je zabranjen rad i one subjekte koji imaju pad poslovne aktivnosti za 20 i više posto.

Poslodavci također insistiraju da se odmah oslobode plaćanja parafiskalnih nameta, najmanje do kraja tekuće godine, te da se u tom periodu okonča započeta aktivnost kantonalne vlasti i poslodavaca za stvaranje uvjeta i potpuno ukidanje nepotrebnih parafiskalnih nameta.

Upravi odbor je predlažio da se po hitnom postupku, a na osnovu tačnih podataka i procjene stručnjaka, ublaže mjere zabrane, a određene potpuno ukinu. Ovo se odnosi, prije svega, na mjere koje će omogučiti jednostavniju prohodnost roba, ljudi, prekograničnog poslovanja, transporta i roba i sl.

Članovi Upravnog odbora su mišljenja da je neophodno, zbog izuzetno ozbiljne situacije, u najkraćem mogućem roku održati sastanak na kojem bi prisustvovali predstavnici kantonalne Vlade, zakonodavne i sudske vlasti, Porezne uprave, Fonda zdravstvenog osiguranja i Grupacije poslodavaca SBK pri UPFBiH.

Ovi zaključci dostavljeni su Kriznom štabu Ministarstva privrede SBK, Ministarstvu privrede SBK i Vladi SBK.