Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica UO Grupacije poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja

Održana sjednica UO Grupacije poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja

U prostorijama Udruženja banaka BiH 05. juna 2018. godine održana je sjednica Upravnog odbora Grupacije poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, predsjednica pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za granu finansija za teritoriju FBiH Mirela Korić obavijestila je članove o ishodima sastanka sa pregovaračkim timom Samostalnog sindikata radnika u finansijskim organizacijama BiH. Naime, pregovarački timovi nisu uspjeli usaglasati pitanja koja se odnose na najnižu plaću, naknade plaće po osnovu prekovremenog i noćnog rada, kao i naknada za rada u dane državnih praznika i vikenda i naknade za minuli rad.

Članovi Upravnog odbora Grupacije zauzeli su jedinstven stav po ovim pitanjima, te će konačan prijedlog Kolektivnog ugovora sa ugrađenim stavovima Grupacije biti upućen Sindikatu.

Na sjednici se također raspravljavalo i o održavanju III izborne Skupštine Grupacije poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja. Utvrđeno je da će se sjednica održati 20. juna 2018. godine u Hotelu Bosnia.