Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

Održana sjednica Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo
Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, održanoj 16. decembra 2020. godine, članovi su razmatrali pitanje saradnje sa novoizabranim članovima Vlade KS. Udruženje poslodavaca KS će, nakon imenovaja nove Vlade KS, zatražiti sastanak s premijerom i članovima Vlade KS na kojem će se razgovarati o pitanjima i aktivnostima za unapređenje poslovnog ambijenta.

Također, Udruženje poslodavaca će poslati dopis Vladi KS, Skupštini KS i Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritorij KS u kojem će tražiti da se poduzmu sve procedure za hitno usvajanje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritorij Kantona Sarajevo i Zakona o izmjeni zakona o šumama Kantona Sarajevo, kao i primjenu Odluke Vlade KS o cijeni komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje.

U raspavi o programima sufinansiranja zapošljavanja JU Službe za zapošljavanje KS, zaključeno je da će se od Službe tražiti drugačiji pristup raspodjele subvenicija za zapošljavanje, u smislu da se javni pozivi trebaju ukinuti, a subvencije dodjeljivati kada kompanija iz realnog sektora zaposli osobu koja se vodi na evidenciji nezposlenih lica, te šest mjeseci od zaposlenja podnijeti zahtjev za refundaciju.

Članovi su razmatrali i kriterije o uslovima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu „Šestoaprilske naglade Grada Sarajeva" iz oblasti privrede, te je zaključeno da će UO pozvati članice na nominaciju kandidata i pripremiti kriterije za dodjelu iste koja će se potom dostaviti Odboru za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.

Pod tačkom razno, članovi su raspravljali o Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu i informaciji o raspodjeli finansijske pomoći .orisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika u okolnostima pandemije koronavirusa. Članovi su iskazali nezadovoljstvo cjelokupnom procedurom dodjele sredstava, od usvajanja Odluke Vlade FBiH do načina raspodjele sredstava, te će ovo udruženje tražiti od krovnog, Udruženja poslodavaca FBiH, adekvatnu reakciju prema Vladi FBiH i nadležnim institucijama. Kada je u pitanju Budžet KS, UPKS će tražiti od Vlade KS da se planiraju sredstva za finansiranje službenih prostorija Udruženja poslodavaca KS i da, s ciljem smanjenja zagađenja zraka, budu predviđena sredstva za subveniconiranje korištenja alternativnih goriva kao što su plin, elektirčna energija i LPG.