Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH

Održana sjednica Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
Na sjednici Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH, održanoj 11. maja 2022. godine, donesena je odluka da se prema dostavljenom materiju krovne organizacije - Udruženja poslodavaca FBiH, uputi poziv za delegiranje kandidata pojedinačnim i kolektivnim članicama Grupacije za izbor u organe i tijela Grupacije i UPFBiH. Dostavljeno će se razmatrati na sljedećoj sjednici Upravnog odbora Grupacije kada će biti utvrđen datum održavanja Skupštine Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH.

Pod tačkom razno, član UO Vladimir Franjić istakao je da je jedan od prijedloga delegacije poslodavaca u ESV-u ZDK bio da se prilikom raspisivanja konkursa za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona obavezno uključe i poslodavci, što do sada nije bio slučaj.

Naglašeno je da je potrebno promijeniti šifre djelatnosti za konkurisanje, jer pojedine oblasti ostaju uskraćene za pomenuta sredstva upravo zbog šifri. Zaključeno je da će se do kraja oktobra napraviti prijedlog kriterija za donošenje Budžeta Kantona i da će se isti dostaviti ESV-u ZDK.