Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH

Održana sjednica Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
Na sjednici Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH, održanoj 15. juna 2022. godine, članovi su predložili kandidate za organe Grupacije i UPFBiH.

Za predsjednika Skupštine Grupacije ZDP pri UPFBiH predložen je Benjamin Babić, a za potpredsjednika Fahrudin Bobarić.

Za predsjednicu Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH predložena je prokurista društva "Trgošped" d.o.o Kakanj Alma Zaimović, a za potpredsjednike direktor firme "Minex trade" Ibrahim Meškić i direktor firme "Tisakomer" Nagib Mujkić.

Za članove Upravnog odbora Grupacije predloženi su: Vladimir Franjić, direktor firme "Meridijan" d.o.o Zenica; Nedžad Babić, advokat; Enes Karić, direktor firme "Braća Karić" d.o.o. Zenica; Mirza Zaimović, direktor firme "Nova trgovina-s" d.o.o. Kakanj; Kenan Handžić, direktor firme "Teve varnost elektronika" d.o.o. Visoko; Semir Kantić, direktor firme "Ssam plast" d.o.o. Tešanj; Šemsa Mujaković, direktorica firme "Sun pack" d.o.o. Tešanj; Edin Čaušević, direktor firme "Frigošped" Žepče; Rifet Bečić, direktor firme "Thermoplus" d.o.o. Zavidovići; Adnan Teletović, direktor "Rudnik" Vareš i Azra Hodžić u svojstvu predstavnika mesoprerađivačke djelatnosti.

Za novog člana ESV-a ZDK predložen je Dino Ahmić koju će ovu funkciju obavljati umjesto Kasima Kotorića.

Za članove UO i Skupštinu UPFBiH, ispred Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH, predloženi su:
- Edin Jabandžić, iz Tešnja, direktor firme "MADI” d.o.o Tešanj
- Senad Brka, iz Tešnja, director firme "ABIAS” d.o.o Tešanj
- Venan Hadžiselimović, iz Tešnja, izvršni  direktor firme "HIFA-OIL” d.o.o. Tešanj
- Saća Prnjavorac, iz Tešnja, direktorica firme "DOBOJPUTEVI”d.d. Doboj-Jug
- Nagib Mujkić, iz Žepča, director firme "TIAKOMERC” d.o.o. Žepče
- Rifet Bečić, iz Zavidovića, direktor firme "THERMOPLUS” d.o.o. Zavidovići
- Amela Hadžić, iz Zavidovića, menadžer u firmi "TISAKOMERC” d.o.o Žepče
- Edin Badnjar iz Žepča, director firme "BADNJAR” d.o.o. Žepče
- Admir Čaluka iz Kaknja, director firme "SIM KOMERC” d.o.o. Kakanj
- Mirza Zaimović iz Kaknja, director firme "NOVA TRGOVINA-S” d.o.o. Kakanj
- Babić Benjamin, iz Zenice, director firme "BABIĆ BISS-TOURS”  Zenica
- Enes Karić, iz Zenice, director firme "BRAĆA KARIĆ” d.o.o. Zenica
- Kenan Handžić, iz Visokog, director firme "TEVE VARNOST ELEKTRONIKA” d.o.o Visoko
- Jasmin Spahić, iz Visokog, director firme "BROVIS” d.d. Visoko
- Alma Beširević, iz Breze, u svojstvu predstavnika trgovinske djelatnosti
- Ana Alić, iz Breze, u svojstvu predstavnika računovodstvenih agencija
- Azra Hodžić, iz Breze, u svojstvu predstavnika mesoprerađivačke djelatnosti
- Sabina Nebić- Bitić, iz Breze, u svojstvu predstavnika uslužnih djelatnosti

Skupština Grupacije održat će se 30.06.2022. godine na kojoj će se imenovati kandidati za organe UPFBiH i Grupacije.