Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica ESV-a ZDK

Održana sjednica ESV-a ZDK
U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona 29. jula 2020. godine održana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća na kojoj je, između ostalog, razmatran Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodvaca. Predstavnici poslodavaca su ranije dostavili svoje primjedbe na prednacrt pomenutog zakona koje su uglavnom i uzete u obzir i unesene u Nacrt. Predstavnici sindikata će naknadno dostave svoje prijedloge vodeći računa o rokovima, jer se radi o Nacrtu koji usvaja Parlament FBiH.

U raspravi o Prednacrtu zakona o vijeću uposlenika, zaključeno je da će delegacije poslodavaca i sindikata analizirati tekst i eventualne primjedbe i sugestije dostaviti na vrijeme, a kako je riječ o federalnom zakonu, Grupacija poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH će reagovati preko krovnog udruženja.

Također, premijer Vlade ZDK, obrazložio je članovima ESV-a izvještaj o izvšenju Budžeta ZDK za period januar-mart 2020. godine, te informisao da je Vlada FBiH donijela odluku o raspodjeli sredstava kantonima, odnosno finansijske pomoći budžetima kantona u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19.. Ovom raspodjelom, Zeničko-dobojskom kantonu pripast će oko 31 milion KM, što će značajno uticati na stabilitaciju budžeta.

Pod tačkom razno, članovi su raspravljali o kantonalnim rebalansima budžeta, te je pokrenuta inicijativa da se aktuelizira pitanje učešća kantona u raspodjeli sredstava i donesen zaključak da se za iduću sjednicu ESV-a pripremi posebna tačka na kojoj bi se o ovome raspravljalo.