Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica ESV-a ZDK

Održana sjednica ESV-a ZDK
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK održanoj 31. augusta 2020. godine socijalni partneri su razmatrali Informaciju o realizaciji i utrošku sredstava iz Kreditno-garancijskog fonda Vlada ZDK. Premijer Vlade Vlade ZDK Mira Ganić obrazložo je utrošak sredstava za poslednja dva mjeseca koliko je aktiviran pomenuti fond, a radi se o sredstvima kod ASA banke. Zbog vrlo složenih uslova koje je postavila banka u ovom periodu je odobreno samo dva kredita te je na raspolaganju oko 1.300.000 KM neutrošenih sredstava. Poslodavci su izrazili nezadovoljstvo dinamikom odobravanja utroška sredstava, te je zaključeno da će nadležna ministarstva pokušati sa bankom dogovoriti pojednostavljenje uslova plasmana ovih sredstava u cilju što brže aktivacije.

Nadalje, socijalni partneri su razmatrali Informaciju o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za mart 2020. godine. Predstavnici resornog ministarstva su predstavili rezultate za mart i obrazložili da se 2231 pravni subjekt prijavio. Komisije su odbile 517 zahtjev koji ne ispunjava kriterije, dok je ostalima odobrena isplata. Socijalni partneri su zadovoljni ostvarenim rezultatom i brzinom rješavanja jako složene procedure, ali je istaknuto da postavljeni kriteriji nisu obuhvatiti sve djelatnosti kojima je pomoć potrebna te da je neophodno pripremiti novi set mjera.

Nakon ove tačke, premijer Vlade ZDK prezentovao je Izvještaj o izvršenju Budžeta ZDK za period januar-juni 2020. godine, te je informacija jednoglasno primljena k znanju.

Pod tačkom razno, partneri su diskutovali o potencijalnim novim poticajima u okviru raspoloživih sredstava koja će se odvojiti u Budžetu za ove namjene. Nakon diskusija donesen je zaključak da se zaduži Ministarstvo privrede da pripremi  prijedlog novih poticaja i da ga dostavi na razmatranje ESV-u i Vladi.