Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK

Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK, održanoj 23. decembra 2020. godine, jednoglasno je izabran Mirnes Bašić, vršilac dužnosti premijera, za predsjedavajućeg ESV-a.

Nakon što je novi predsjedavajući preuzeo vođenje sjednice, socijalni partneri su raspravljali o Nacrtu strategije zapošljavanja FBiH te iskazali nezadovoljstvo zbog neblagovremenog dostavljanja istog kantonalnim vlastima te bojazan da, iz tog razloga, njihove primjedbe i sugestije neće biti usvojene. Grupacija poslodavaca ZDK pri UPFBiH u svojim primjedbama navodi da je u Strategiji prepoznat stalni zahtjev delegacije poslodavaca o potrebi odvajanja zdravstvene zaštite od Zavoda za zapošljavanje, kao i potreba za usklađivanje i uvezanost obrazovnih institucija sa potrebama privrede. Međutim, u ciljevima i mjerama Strategije na ovaj izazov nije adekvatno odgovoreno. Potrebno je jačati osposobljavanje kod poslodavaca, odnosno obavljanja praktične nastave, poticanje obaveznih pripravničkih obuka kod ovlaštenih poslodavaca uz sufinansiranja, poticanje prvog zapošljavanja kao i prekvalifikacije, naglasili su iz delegacije poslodavaca.

Socijalni partneri su ocijenili da je Strategija predstavlja dobru osnovu za javnu raspravu, ali da ju je potrebno uskladiti sa drugim strategijama i zakonima iz oblasti koje nisu direktna sfera ovog ministarstva. Donesen je zaključak da će se primjedbe svih socijalnih partnera objediniti i kao takve uputiti Vladi i Skupštini.

Članovi ESV-a su, po dnevnom redu, trebali raspravljati i o Analizi preduzetih aktivnosti i mjera na ublažavanju dejstva COVID 19, ali izvjestilac za ovu tačku nije bio prisutan na sjednici, te je predloženo da se o ovoj tački raspravlja na posebnoj tematskoj sjednici koja bi bila održana u januaru.

Pod tačkom razno, predsjednik Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH Kasim Kotorić tražio je da se na narednu sjednicu ESV-a uvrsti pitanje realizacije zaključaka ESV-a od maja 2020. godine a po pitanju nametanja još jednog parafiskalnog opterećenja kroz smanjenje refundacija za bolovanja od strane UO ZZO. Po ovom pitanju je ESV donio zaključke a koji se očito ne uvažavaju od ZZO jer se provode onako kako su prvobitno donijeli.