Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH

Održana sjednica UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
Na sjednici Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH, pod tačkom Razmatranje tačaka za sjednicu ESV-a, konstatovano je da će se tražiti da u Nacrtu budžeta za 2021. godinu u Ministarstvu privrede, umjesto planiranih 2,6 miliona KM za poticaj malih i srednjih preduzeća, bude predviđeno 20 posto budžeta Kantona kao i da budu predviđena dodatna neutrošena sredstva u prošloj godini, a koja su bila planirana za poticaj u budžetu Kantona za 2020. godinu. Radi se o neutrošenim sredstvima od 1.900,000 KM, koje je Ministarstvo finansija prekontiralo na druge namjene kao i o neutrošenom Garancijskom Fondu od 1.500,000 KM, koje bi trebalo staviti u funkciju u toku ove godine.

Također, delegacija poslodavaca u ESV-u ZDK će tražiti pojednostavljenje procedura i uslova za dobivanje subvencija i pomoći za ublažavanje ekonomskih posljedica, a kako bi se omogućilo poslodavcima i privredi lakše i jednostavnije apliciranje za ova namjenska sredstva. Na sjednici ESV-a će se također tražiti da se odredba Pravilnika o refundaciji bolovanja stavi van snage i da se ista nakon pandemije ponovo aktualizira.

Članovi su zaključili da će se o terminu i načinu održavanja Skupštine Grupacije, s obzirom na trenutnu situaciju sa Covidom-19, raspravljati na jednoj od narednih sjednica.

Grupacija poslodavca ZDK pri UPFBiH će aplicirati Ministarstvu privrede ZDK za pomoć kod sufinansiranja realizacije utvrđenih programskih zadataka i ciljeva za 2021. godinu.