Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana Izborna skupština Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH

Održana Izborna skupština Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
Na VI izbornoj skupštini Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH održanoj 30. juna 2022. godine izabran je novi predsjednik i potpredsjednik Skupštine, te članovi Upravnog odbora i Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK.

Za predsjednika Skupštine Grupacije imenovan je Benjamin Babić, a za potpredsjednika Fahrudin Bobarić.

Za predsjednicu Upravnog odbora imenovana je Alma Zaimović, a za potpredsjednike Ibrahim Meškić i Nagib Mujkić.

Novi članovi Upravnog odbora su:
 •  Vladimir Franjić, iz Zenice, direktor firme "MERIDIJAN" d.o.o Zenica
 • Nedžad Babić, iz Zenice, advokat
 • Enes Karić, iz Zenice, direktor firme "BRAĆA KARIĆ" d.o.o. Zenica
 • Mirza Zaimović, iz Kaknja, direktor firme "NOVA TRGOVINA-S" d.o.o. Kakanj
 • Kenan Handžić, iz Visokog, direktor firme "TEVE VARNOST ELEKTRONIKA" d.o.o. Visoko 
 • Semir Kantić, iz Tešnja, direktor firme "SSAM PLAST" d.o.o. Tešanj
 • Šemsa Mujaković, iz Tešnja, direktorica firme "SUN PACK" d.o.o. Tešanj
 • Edin Čaušević, iz Žepča, direktor firme "FRIGOŠPED" Žepče
 • Rifet Bečić, iz Zavidovića, direktor firme "THERMOPLUS" d.o.o. Zavidovići
 • Adnan Teletović, iz Vareša, direktor društva "EASTERN MINING" d.o.o. Vareš
 • Azra Hodžić, iz Breze, u svojstvu predstavnika mesoprerađivačke djelatnosti
Za novog člana Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK imenovan je Dino Ahmić iz Tešnja, direktor firme "INTER".

Na Skupštini je također delegirano i 18 delegata za predstojeću Skupštinu Udruženja poslodavaca FBiH.

Potpredsjednik Grupacije Ibrahim Meškić istakao je da Grupacija svoju cjelokupnu aktivnost zasniva na ostvarenju ciljeva koji će rezultirati rasterećenjem privrede, unapređenjem poslovnog ambijenta, pojednostavljenjem administrativnih procedura i jačanjem socijalnog dijaloga preko Ekonomsko-socijalnog vijeća. Također, Grupacija aktivno radi na intenziviranju rada sa drugim socijalnim partnerima u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta, jačanju tripartitnog ekonomsko-socijalnog dijaloga i zastupanja ravnopravnog tretmana javnog i privatnog sektora.
 
Usvojen je i Izvještaj o radu Grupacije u periodu od posljednje Skupštine, odnosno od septembra prošle do juna ove godine.

"U pomenutom periodu imali smo prije svega jako dobar socijalni tripartitni dijalog sa Vladom ZDK i sindikatima kada su u pitanju neki od sistemskih zakona, uspjeli smo se suprotstaviti Vladi da donesu nove parafiskalne namete i nametnu neka rješenja, koja bi bila dodatno opterećenje privredi i treće kao najvažniji postignuti rezultat je to što smo uspjeli sa Vladom kantona dogovoriti da se povrat sredstava za privredu iz kantonalnog budžeta vrši u većem iznosu, ali još nismo zadovoljni s time i smatramo da se u privredu mora više ulagati i vraćati sredstva kako bi mladi ostajali i našli svoje mjesto pod suncem u ovoj zemlji" kazao je Meškić.

Predsjednica UO Alma Zaimović kazala je da Grupacija u budućem radu želi intenzivirati saradnju sa predstavnicima Vlade ZDK, jer je to područje na kojem mogu najviše raditi i sarađivati.

"Planiramo jačati saradnju i na federalnom nivou da bi rješavali najveće probleme, sa kojima se privreda u BiH, pa i u ZDK, susreće, a uz to pokušavamo smanjiti stopu doprinosa jer je previsoka", naglašava Zaimović.