Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana III sjednica Savjeta projekta “Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije“

Održana III sjednica Savjeta projekta “Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije“

Na III sjednici Savjeta projekta "Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" prezentovan je Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti  za period  april-maj 2018. godine i Informacija o pripremi planiranih projektnih aktivnosti za period juni-august 2018. godine.

Sjednica je održana 07. juna 2018. godine, a prisustvovali su joj predstavnici općine Vogošća i Novi Grad Sarajevo, Zavoda za zapošljavanje KS, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, Mješovitog srednjoškolskog Centra Vogošća i predstavnici kompanije Centrotrans.

Koordinator Projekta Zlatan Dedić prisutne je informisao o dva edukacijska seminara na kojima su učesnici imali priliku čuti više o jačanju kapaciteta ciljnih grupa u dualnom obrazovanju i saradnji kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju.

Predstavnici kompanije Centrotrans iz Sarajeva, koji su kroz projekat obučavali 18 učenika iz Srednje škole za saobraćaj i komunikacije i Mješovitog srednjoškolskog Centra Vogošća, su naglasili da je praktična nastava obavljena na zavidnom nivou, te da su škole i kompanija uskladili kurikulume. Napomenuli su da će nekoliko učenika u skorijem roku biti zaposleni u ovoj kompaniji, što je i jedan od ciljeva projekta, odnosno, smanjenje broja nezaposlenih u FBiH.

Koordinator Projekta je članovima Savjeta predstavio aktivnosti koje će se provoditi u narednom periodu, te predstavio kanale promocije dualnog obrazovanja koje predviđa Projekat ali koji će se odvijati i nakon njegove implementacije.

Udruženje poslodavaca je svjesno važnosti dualnog obrazovanja i zasigurno će nastojati promovisati i učestvovati u kreiranju što boljeg i kvalitetnije školstva u Federaciji BiH.

Članovi Savjeta su pozdravili napore Udruženja poslodavaca FBiH u realizaciji projektnih aktivnosti, te naglasili da očekuju brojno uključivanje poslodavaca u proces uvođenja dualnog obrazovanja u Federaciji BiH.