Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan sastanak rukovodstva UPFBiH sa privrednicima sa područja SBK

Održan sastanak rukovodstva UPFBiH sa privrednicima sa područja SBK Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Srednjebosanskog kantona organizovalo je sastanak privrednika sa područja ovog Kantona, na kojemu su predstavnicima kompanija predstavljene aktivnosti i prioriteti rada UPFBiH usmjereni na smanjenje cijene rada i rasterećenje privrede. “Kroz organiziranje ovih sastanaka želimo direktnoodprivrednika dobiti informacije o poslovnom ambijentu, eventualno novim problemima, ali i kreirati prijedloge za rješavanje postojećih problema u privredi. Zajedničkim aktivnostima želimo poboljšati poslovni ambijent na nivou FBiH, ali i na nivou kantona, u okviru kantonalnih nadležnosti u oblasti privrede. Fokus Udruženja poslodavaca u FBiH su fiskalne reforme, odnosno rasterećenje cijene rada i liberalizacija tržišta rada. Činjenica je da se susrećemo sa hroničnim nedostatkom radnika na domaćem terenu te pokušavamo omogućiti, usvajanjem seta zakona, zapošljavanje studenata, osoba sa invaliditetom, penzionera koji žele i produženi radni angažman, te stranaca”, kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović. Na sastanku je naglašeno da je osim neophodnih reformi kada su u pitanju nameti na plaće, kroz donošenje novih zakona o doprinosima i dohotku u FBiH, zakonskih odredbi o liberalizaciji tržišta rada, za kvalitetniji poslovni ambijent neophodno reformisati postojeći sistem zdravstvenog osiguranja, ali I obrazovanja. Poslodavci iz SBK su naglasili potrebu ukidanja i smanjenja parafiskalnih nameta, koji dodatno opterećuju poslovanje kompanije. Direktor UPFBiH Mario Nenadić naglasio je da je uspostavljanje bolje i čvršće saradnje među privrednicima u FBiH te zajednički rad sa vlastima na poboljšanju poslovnog ambijenta cilj ovakvih i sličnih okupljanja privrednika i obrtnika u FBiH. Ove aktivnosti se provode u okviru Projekta EISE koji finansira EU