Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan sastanak Pregovaračkog tima UPFBiH za vođenje pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine

Održan sastanak Pregovaračkog tima UPFBiH za vođenje pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine
Sastanak Pregovaračkog tima za vođenje pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH održan je online 02. septembra 2021. godine. Sastanak je održan u cilju pripreme za otpočinjanje pregovora sa Sindikatom radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

Pregovarački tim je dogovorio dalje aktivnosti, te će se naredne sedmice uputiti poziv Sindikatu za otpočinjanje pregovora.

Očekuje se da će Sindikat u dobroj vjeri pristupiti pregovorima, te da će Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine biti uskoro potpisan.